• Focus Inc. Принтери за предтретман за печатење маици Focus Inc. Принтери за предтретман за печатење маици
    Автоматска машина за предтретманСпеј технологија со висок притисокПријателски контролиАвтоматско претворање во течностМашини и решенија за предтретман на ДТГДТГ машини за предтретманДТГ машини за предтретманНајнапредната машина за предтретман DTGМашини за предтретман Viper DTG